Er is geen echte ‘harde’ leeftijdgrens voor het maken van een Tandem parachutesprong bij Paracentrum Texel. We hanteren de volgende criteria om te bepalen of we met iemand kunnen- en willen springen:

Voor de minimale leeftijd:

  • Past de springer fysiek goed in het kinder harnas?
  • Weet de springer wat een Tandemsprong precies is?
  • Wil de springer écht zelf springen?
  • Is een ouder/ gezaghebbende aanwezig om de eigen risico verklaring te ondertekenen? *

Als grove duimregel kun je er vanuit gaan dat je ongeveer zes jaar tot acht oud moet zijn om te kunnen springen.

* Als je minderjarig bent zul je een van je ouders (of iemand anders die ouderlijk gezag over je heeft) mee moeten nemen. Dit om toestemming te geven aan ons om je mee te nemen tijdens een Tandemskydive (door ondertekening van het toestemming formulier minderjarigen) én om voor jou de “eigen risico verklaring” (ook wel waiver genoemd) te tekenen.

Het toestemming-formulier voor minderjarige springers vind je hier: www.paracentrumtexel.nl/minderjarige-verklaring