Over de verklaring

De “Eigen verklaring omtrent gezondheid en fitheid voor het beoefenen van sportparachutespringen” is een document waarin cursisten én beginnend parachutisten zelf de staat van hun gezondheid aangeven. Het document is tot twee jaar na onderdertekening geldig.

Voordat we je als leerling, cursist of springer die nog niet in bezit is van zijn/ haar B brevet mee de lucht in mogen nemen hebben we een ingevuld en ondertekend exemplaar nodig.

Belangrijk:
Neem het fysieke/ geprinte (en dus niet een digitaal) document mee naar het Paracentrum.

Voor wie is de verklaring?

Het invullen en inleveren van de ‘eigen medische verklaring’ is alleen nodig voor cursisten en voor sportspringers die nog geen B-brevet hebben.

Dus bijvoorbeeld door:

Als je een Tandem parachutesprong komt maken dan heb je deze verklaring dus niet nodig.

Open de verklaring in een nieuw venster

Hoe het werkt:

Het invullen en inleveren van deze verklaring is heel makkelijk:

  1. Download de “Eigen verklaring omtrent gezondheid en fitheid voor het beoefenen van sportparachutespringen
  2. Print het document
  3. Lees alle vragen en beantwoord deze naar waarheid
  4. Neem het fysieke document ingevuld en ondertekend mee naar het Paracentrum

Als je alle vragen met “nee” hebt kunnen beantwoorden dan volstaat het ingevulde en ondertekende document.

een vraag met JA beantwoord

Heb je een of meerdere vragen met ‘Ja’ moeten beantwoorden?

Dan volstaat je eigen verklaring niet en zul je verder gekeurd moeten worden door een (keurings)arts.

De (keurings)arts moet daarbij het document “KNVvL medische verklaring sportparachutespringen” invullen.

KEURINGS ARTSEN
We hebben goede ervaringen met twee artsen die specifiek parachutisten keuringen aanbieden: www.castelijns-medical.nl en www.skydive-medical.nl.

LET OP
Het is belangrijk dat je antwoorden naar waarheid zijn ingevuld. In het geval van een voorval of ongeval kun je anders (forse) problemen ondervinden als blijkt dat je niet eerlijk bent geweest bij het invullen van deze verklaring.

Oude verklaringen

Per 1 februari 2024 zijn de eisen rondom de medische verklaring parachutespringen gewijzigd door de KNVvL. Tot die tijd werden alle verklaring door een arts uitgegeven. In de nieuwe situatie is een arts alleen nog nodig als een van de vragen op het formulier met “Ja” is beantwoord.

Medische verklaringen die voor 01-02-2024 zijn ingevuld en ondertekend behouden hun geldigheid en zijn dan ook tot 2 jaar na ondertekening geldig.

Details

Voor wie meer wil weten met betrekking tot de nieuwe regels; hier de formele kennisgeving van de afdeling parachutespringen van de KNVvL (VB 2024-01 16 februari 2024).

Betreft:
BVR 2024 v2 artikel 403, lid 1. Sportparachutisten zonder B-brevet moeten bij iedere sprong in het bezit zijn van een geldige ”eigen verklaring van gezondheid en fitheid” óf een geldige “KNVvL Medische Verklaring Sportparachutespringen”.

Voor beide verklaringen geldt altijd de laatst geldende versie.

Probleem:
Er zijn nog veel sportparachutisten zonder B-brevet in het bezit van een geneeskundige verklaring, model 2014. Zij konden tot ingang van het BVR 2024 met deze verklaring nog springen.

De geldigheid van deze verklaring is door een arts vastgesteld en het bestuur kan die niet intrekken. Om de overgang voor deze groep springers en voor de paracentra te vergemakkelijken heeft het bestuur besloten om een overgangsregeling in te stellen.

Oplossing:
Toevoeging bij artikel 403 lid 1: Sportparachutisten zonder B-brevet voldoen ook aan dit artikel indien zij in het bezit zijn van een oude medische verklaring (model 2014), tot uiterlijk aan de einddatum van geldigheid hiervan.