Voordat een springer mag deelnemen aan de Tandem master, ook wel Tandem instructeur -opleiding moet deze minimaal 1000 (!) parachute sprongen hebben gemaakt.

Dat is echter pas het begin. Eerst zal een springer de opleiding tot Hulp Instructeur (HI) moeten volgen en daarna de opleiding tot Tandem Instructeur (TI). Je kunt je voorstellen dat dit pittige opleidingen zijn.

Het aantal sprongen van de Tandemmasters / Tandeminstructeurs van Paracentrum Texel varieert tussen de 5.000 en 20.000 sprongen.