Heel veel kleine lettertjes

Op deze pagina zie je de algemene voorwaarden die gelden voor het deelnemen aan een promotionele winactie. Als je meedoet met een actie dan geef je daarmee aan dat je je kunt vinden in deze voorwaarden en dat met deze voorwaarden akkoord gaat. Mocht je vragen hebben over deze voorwaarden: stuur dan een mail via het contact formulier op deze website.

Deelnemen aan een actie

 1. Deelname aan acties is kosteloos.
 2. Deelname vindt plaats wanneer je op Paracentrum Texel social media hebt gereageerd of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld.
  1. Eenmalige deelname per persoon.
  2. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.
 3. Medewerkers van de bedrijvengroep: Paracentrum Texel, Skydive-Zeeland, Skydive-Ameland, Tessel-Air en Eiland Hotel Texel zijn uitgesloten van deelname aan acties.
 4. De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in de social media post of op het in te vullen formulier.
 5. Paracentrum Texel is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.
 6. Indien één of meer bepalingen van de ‘Algemene voorwaarden winacties’ nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de ‘Algemene voorwaarden winacties’ aan.

Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, tenzij daar expliciet toestemming voor is gegeven door de deelnemer.
 2. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de Paracentrum Texel nieuwsbrief. Echter alleen indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.
 3. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

Winnaar

 1. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 2. De winnaar van een actie wordt bekend gemaakt door:
  1. De originele post (waar de actie in beschreven staat) te updaten met de gegevens van de winnaar.
  2. De winnaar een prive bericht te sturen met de vraag om contact op te nemen met een medewerker van Paracentrum Texel
 3. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 4. Paracentrum Texel is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 5. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 6. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.
 7. De prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan iemand anders.

Publicatie van fotos en/ of video

 1. Bij bekendmaking van de winnaar zal een screenshot worden geplaatst van de reactie/ post waarmee de winnaar deelnam aan de actie.
 2. Door deel te nemen aan de actie gaat de deelnemer ermee akkoord dat er van de winnaar van de actie foto’s en/ of video worden gemaakt die ook gepubliceerd worden.
   
  Voorwaarde voor het in ontvangst nemen van een prijs is het tekenen van een portretrecht verklaring waarmee publicatie van de beelden wordt toegekend aan Paracentrum Texel. Het gaat hier bijvoorbeeld om beelden van:
  • het in ontvangst nemen van de prijs
  • het gebruik maken van de prijs (b.v. beelden van het maken van een Tandem Skydive)